Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Rudolf Špillar - kolorista diapozitivů

Pro podnik Projekční firma Josef Rašín, Praha VII., začal kolorovat diapozitivy Rudolf Špillar. Uváděl, že v roce 1915 měla firma na skladě 90 přednášek s diapozitivy.