Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Karel Schinzel a jeho patent pro barevnou fotografii

Karel Schinzel v rakouském patentu č. 42 478 uváděl dva principy barevné fotografie, na nichž pracoval: princip třívrstvého materiálu (poté používaný) a myšlenku získávání obrazu vybělováním peroxidem vodíku ze tří základních barviv zakotvených v citlivé vrstvě (později s jinými oxidačními činidly použitý u cibachromu).