Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Založení klubu fotografů na Královských Vinohradech

7. března - na Královských Vinohradech byl založen klub fotografů, jehož členy byly významné tvůrčí osobnosti. Mezi nimi i Alois Zych, známý fotograf aktů, dlouholetý předseda klubu.