Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Symbolické koláže ve sbírce básní Otakara Paroubka

Otakar Paroubek, učitel a básník, vydal vlastním nákladem v komisi družstva Máj a tiskem Unie sbírku básní s názvem "SAFRA neboližto orla poletem na pouť orientem verše symbolné !?" Sbírka je doplněna vlastními i přejatými fotografie, z nichž některé tvoří organickou součást textů v podobě symbolických koláží.

Titul sbírky SAFRA Titul sbírky SAFRA