Fotografická praxe v článcích Pavla Scheuflera.

Makroživot u vody

Foto Video, květen 2011

Oblíbené téma bylo rozděleno na obrazové části  Makroportrét u vody, Makropříběhy u vody a Makroživot v letu. Rozhovor byl veden s autorem všech vynikajících fotografií v materiálu - Ladislavem Snovickým.

Autor titulní fotografie materiálu je Ladislav Snovický. Autor titulní fotografie materiálu je Ladislav Snovický.

Přílohy