Fotografická praxe v článcích Pavla Scheuflera.

Akty

Foto Video, leden 2008

Téma je rozděleno na tři hlavní části - Akt venku, Akt v interiéru a Akt v digitální éře. Doplněno rozhovorem s Pavlem Márou o technice na fotografování aktů a dvoustranou o užití historických fototechnik pro akt.

Pracovní verze PDF.

Foto Pavel Scheufler Foto Pavel Scheufler

Přílohy