Fotografická praxe v článcích Pavla Scheuflera.

Móda - workshop

Foto Video, prosinec 2009

Workshopem módy, který vedl  Aleš Fremut,  se prochází od přípravy po vlastní workshop k závěrečnému zhodnocení výsledků.

- Fotografie z workshopu Aleše Fremuta

Přílohy