Fotografická praxe v článcích Pavla Scheuflera.

Abstrakce

Foto Video, září 2011

Abstrakní umění  nezastupuje ani nezobrazuje žádný reálný předmět, takže fotografie odkázáná v principu vždy na reálnou předlohu, vlastně nemůže být "abstraktní". Ale může se tak u některých motivů a postupů jevit. Podnětem k sepsání byly fascinující práce Jana Valenty z Matematicko-fyzikální fakulty UK. S Janem Valentou je veden rozhovor.

Materiál je rozdělen na tři části: Abstrakce viděná,  tvořená a upravená pomocí počítače. Autory snímků jsou Jan Valenta a Lenka Scheuflerová.

Sbírka šťastných okamžiků @Jana Valenty. Nanart. Sbírka šťastných okamžiků @Jana Valenty. Nanart.

Přílohy