Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První český příspěvek k teorii latentního obrazu

Viktorin Vojtěch (1879-1948) otiskl v Chemických listech pro vědu a průmysl studii, která je prvním českým příspěvkem k teorii latentního obrazu (Navázala na ni stať, otištěná ve stejném listu roku 1914 a studie O latentním obraze normálním i solarizovaném v různých prostředích, otištěná v Rozpravách české akademie v r. 1913).