Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší uplatnění Sabattierova jevu

Při svém autoportrétu Jaroslav Petrák uplatnil Sabattierův jev. Jeho snímek je nejstarším doloženým případem takové stylizace ve fotografii v českých zemích.

- J. Petrák: "Ferda a Ego" (Autoportrét s přítelem s využitím Sabattierova jevu), 1903