Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Speciální kazeta pro básníka

1903 ? Bernard Goldwein vyrobil pro básníka J. V. Sládka dřevěnou kazetu na svitkový film 9x9 cm (uvedený na trh firmou Kodak 1895), aplikovatelnou pro kameru 9x12 Rapid (výrobce Golweina). Jednalo se patrně o individuální zakázku, která umožnila využívat v Goldweinově přístroji jak skleněné desky, tak svitkový film, který svým formátem byl jinak v aparátech českých výrobců nepoužitelný.