Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Doporučení nejvýznamnějších fotografů v Praze

Přispěvovatel časopisu Fotografické společnosti ve Vídni Photographische Corespondenz navštívil Prahu a podrobně popsal podle svého soudu nejvýznamnější fotografy ve městě: Amanda Helma, Moritze Ludwiga Wintera a Františka Fridricha. Otištěno v č. 2/1865.