Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Fridrich, František

21.5. 1829 Mělník - 23.3.1892 Praha
Fotograf a vydavatel s mezinárodním věhlasem, nejvýznamnější český fotograf vizitkové éry.

Pocházel z rodiny purkmistra na Mělníku. Po nedokončených studiích na právnické fakultě (1847-51) získal zkušenosti s fotografií na cestě po západní Evropě; navštívil i Světovou výstavu v Paříži 1855. 1856 realizoval v Praze výstavu, jež byla první autorskou fotografickou výstavou v historii české fotografie. Díky vystaveným aktům vzbudila akce malý skandál. 1857-60 pobyl krátce v Německu a Anglii a delší čas v USA. Z tamního pobytu se dochovala stereodaguerrotypie s Fridrichem držícím stereopřístroj. Po návratu do Čech přes Polsko, kde měl v Krakově výstavu stereofotografí z USA, fotografoval v červnu 1860 v Teplicích. Poté adaptoval na fotografickou práci rodinný dům v Michalské ulici čp. 438/I v Praze. 1874 přenechal ateliér v tomto domě svému zaměstnanci Janu Malochovi a zřídil si nový ateliér na Ferdinandově třídě v Praze, přičemž často pobýval také v Teplicích. 1886 byl zvolen tajemníkem Společenstva fotografů. Byl členem Fot. společnosti ve Vídni, jejíž časopis 1880 vypočítával jeho sklady po celém světě. Žádný jiný fotograf z českých zemí neměl tak bohatě geograficky i tematicky rozvětvenou fotografickou aktivitu. I když se soustředil především na místopisnou fotografii vydával také portréty osobností, naukové snímky (např. fot. herbář), fotografické scény k příslovím, užitkové gratulační snímky i reprodukce uměleckých děl. Fotografické živnosti se úředně vzdal 1889 a věnoval se dráze spisovatele (mj. napsal a 1887 vydal Rundreise durch Böhmen).


Odkazy: Photographische Correspondenz 1865, č. 2; 1880, s. 38; 1885, s. 346; Buch- und Kunst-Katalog. Gesammt-Verlags-Katalog des Deutschen Buchhandels.... Adolph Russell`s Verlag. Münster in Westf, nedatováno; P. Scheufler: Stará Praha Františka Fridricha. Grafoprint Neubert, Praha 1995 (životopis ke stažení zde). J. Bartoš-P.Scheufler: Mariánské Lázně Františka Fridricha. Městské muzeum Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 2013.

)