Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První česká příručka o fotografii

Antonín Markl, chemik, fotograf a průkopník světlotisku, vydal první fotografickou příručku v české řeči Fotografie nynější doby ... V Dodatku knihy podal Markl návrh na zřízení Jednoty českých fotografů s velmi progresivním programem a náplní činnosti, mj. navrhl zakládání sbírek z oboru fotografie.

Vazba knihy A. Markla z roku 1863 Vazba knihy A. Markla z roku 1863 - Knihovna Pavla Scheuflera