Články a studie, které Pavel Scheufler od roku 1978 napsal pro časopisy, noviny a katalogy na témata dějiny fotografie, fotografická technika, fotografická praxe a multimédia.

Počátky sportovní fotografie v Čechách.

Čs. fotografie, č. 6, s. 246 - 247.