Články a studie, které Pavel Scheufler od roku 1978 napsal pro časopisy, noviny a katalogy na témata dějiny fotografie, fotografická technika, fotografická praxe a multimédia.

Pražská ulice před 1. světovou válkou.

Text v katalogu výstavy UPM Pražská nároží 1890 -1940.

Články v roce

1988