Články a studie, které Pavel Scheufler od roku 1978 napsal pro časopisy, noviny a katalogy na témata dějiny fotografie, fotografická technika, fotografická praxe a multimédia.

Rentgenogramy Jindřicha Eckerta. Československý časopis pro fyziku, roč. VL, 1995, č.1, s. 51

Články v roce

1995