Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nový časopis - Český fotograf

Leden. Začal vycházet třetí fotografický časopis v češtině - Český fotograf. Časopis vycházel pouze jeden rok.

- Titulní list 1. čísla