Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Karel Schinzel podal první patent

Karel Schinzel (1886-1951), žijící v Opavě, přední osobnost vývoje techniky barevné fotografie, podal svou první patentovou přihlášku Postup hotovení barevných fotografií. O Schinzelově třívrstvé barevné fotografii referoval i český fotografický tisk (Fotografický věstník, s. 208-209).