Tituly více autorů z historie, dějin fotografie, dějin umění a fotografické praxe, kde se Pavel Scheufler podílel na části textu nebo byl editor díla.

3. Dávné krásky.

CD-FOTO bler, Praha 1996

Soubor stovky aktů, reprezentujících různé přístupy k tomuto žánru v prvních desetiletích fotografie.

Titul Photo-CD. Titul Photo-CD.

Seznam kategorií