Tituly více autorů z historie, dějin fotografie, dějin umění a fotografické praxe, kde se Pavel Scheufler podílel na části textu nebo byl editor díla.

2. František Fridrich.

Místopisný fotograf. CD-FOTO bler, Praha 1995.

Soubor sta snímků, představující různé podoby fotografie této nejvýznamnější osobnosti vizitkové úry v českých zemích.

Titul Photo-CD. Titul Photo-CD.

Seznam kategorií