01.01.2021 - PF 2021

Tradičně naplněn optimismem přeji v novém roce návštěvníkům těchto stránek hlavně zdraví, štěstí a lásku a to vše  s pevným odhodláním, že číslovka 21 znamená  vytrvalost a odhodlání. Podle Číňanů bude pak rok 2021 Rokem (kovového)  buvola...

PF PF - Foto Pavel Scheufler