Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Šumava na nejstarších fotografiích.

Šumava in the oldest photographs. Der Böhmerwald auf den ältesten Photographien.

Miloš Uhlíř - Baset, Praha 2003. Paralelní německý a anglický text včetně popisek. 168 stran, 65 fotografií. ISBN 80-86223-79-5.

Kniha mapuje fotografickou práce na Šumavě do roku 1918 se snahou o podchycení autorů z obou stran hranice. Vedle komentovaných snímků obsahuje také přehledy nejvýznamnějších fotografů a nejstarších publikací s vyobrazeními Šumavy.

Grafická úprava Oleg Man Grafická úprava Oleg Man

Knihy podle roku vydání