Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Krkonoše na nejstarších fotografiích.

Krkonoše in the oldest photographs. Das Riesengebirge auf den ältesten Photographien.

Miloš Uhlíř - Baset, Praha 2002. Texty o R. Halmovi a NPG napsal Dieter Lorenz. Paralelní německý a anglický text včetně popisek. 156 stran, 62 fotografií.

ISBN 80-86223-31-0.

Kniha mapuje fotografickou práce v Krkonoších do roku 1918 se snahou o podchycení českých, slezských a německých autorů. Vedle komentovaných snímků obsahuje také přehledy nejvýznamnějších fotografů a nejstarších publikací s vyobrazeními Krkonoš.

Grafická úprava Oleg Man Grafická úprava Oleg Man

Knihy podle roku vydání