Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Kličník, A.:

 Návod pro fotografy amatéry.

 Nákladem vlastním, Brno 1895

Knihy vydané v roce

1895