Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Kreidl, A.:

Sklad všeho druhu lučebnin, apparátů, papírů, rámců, lepenek a veškerých potřeb fotografických Aloise Kreidla v Praze.

Nakl. A. Kreidla, Praha 1863.

Knihy vydané v roce

1863