Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Teze k dějinám fotografie do roku 1914.

Katedra fotografie FAMU, Praha 2000. 80 stran.

ISBN 80-85883-57-0.

Vysokoškolská učebnice poskytující základní orientaci v dějinách fotografie do roku 1914 po 17 tematických okruzích. Obsáhlý přehled základní litertatury.

Obálka skript Obálka skript

Knihy podle roku vydání