Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Stará Praha Františka Fridricha.

Grafoprint Neubert, Praha 1995. 160 stran, 161 fotografií. Německé, anglické, francouzské a španělské popisky pod snímky a resumé.

ISBN - 80-85785-36-6.

Fotografie Prahy 60. a 70. let 19. století v monografii světově nejúspěšnějšího fotografa v českých zemích 19. století, s přehledy pramenů, výstav a bibliografií.

Grafická úprava Oleg Man Grafická úprava Oleg Man

Knihy podle roku vydání