Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Přehled vývoje fotografie v Praze v letech 1839-1918. II. 1889-1918.

Učební texty FAMU, SPN, Praha 1991. 106 stran.

Vysokoškolský učební text je přehledem dějin fotografie v hlavním městě v kontextu s vývojem média v celých českých zemích v letech 1889 - 1918. Doplněno komplexním přehledem české fotografické literatury vydané do 1918 a výběrem z literatury k dějinám fotografie k danému období.

Obálka skript Obálka skript

Knihy podle roku vydání