Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Mariánské Lázně J. F. Langhanse

Spoluautor Jaromír Bartoš.

Vydalo Městské muzeum Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 2014.

110 stran, 107 fotografií, tisk duplex CHIC DESIGN.

ISBN 978-80-903775-6-1

 
Kniha obsahuje studii Život a dílo J. F. Langhanse od P. Scheuflera a obrazovou přílohu, kterou sestavil Jaromír Baretoš.

Publikace vyšla u příležitosti výstavy Mariánské Lázně J. F. Langhanse. Historické fotografie 1890 - 1916, zahájené 26. 6. 2014.

Obálka knihy s grafickou úpravou J. Bartoše. Obálka knihy s grafickou úpravou J. Bartoše.

Knihy podle roku vydání