Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Krásné časy. Rudolf Bruner-Dvořák, momentní fotograf.

Grafoprint Neubert, Praha 1995. Spoluautor Jan Hozák. 192 stran, 158 fotografií. Německé a anglické resumé a popisky.

ISBN 80-85785-21-8.

Monografie jedné z nejvýznamnějších osobností v dějinách české fotografie, průkopníka reportážní fotografie, v širokém záběru zachycuje společnost v Evropě v údobí 25 let před první světovou válkou. Doplněno faktografickými přehledy.

Ke knize vyšel soubor snímků v digitální formě na Kodak Photo CD, což bylo poprvé v dějinách české knižní kultury. Prvních 50 číslovaných výtisků obsahovalo vlepený CD a bylo podepsáno autory.


Recenze: Český časopis historický, 95 [1] 242-243 (1997).

Grafická úprava knihy, plakátu a CD byla obdobná. Grafická úprava knihy, plakátu a CD byla obdobná.

Knihy podle roku vydání