Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Fotografie v českých zemích 1839 - 1999. Chronologie.

Grada Publishing, Praha 1999. Spoluautor V. Birgus (data 1919 - 1999). 224 stran, 203 fotografií, z toho 19 barevných.

ISBN 80-7169-902-0,

Výběr nejdůležitějších dat k dějinám fotografie v českých zemích v chronologickém sledu. Doplněno o kapitoly Zásady ukládání fotografických sbírek, Principy konzervace fotografií, Digitální rekonstrukce historických fotografií a obsáhlý přehled literatury.

Grafická úprava Karel Kerlický Grafická úprava Karel Kerlický

Knihy podle roku vydání