Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

České Švýcarsko na nejstarších fotografiích.

Bohemian Switzerland  in the oldest photographs. Böhmische Schweiz auf ältesten Fotografien.

Miloš Uhlíř - Baset, Praha 2006. Paralelní německý a anglický text včetně popisek. 176 stran, 65 fotografií. Spoluautor Petr Joza.


ISBN 80-7340-071-5.

Kniha seznamuje s fotografickou prací v Českém Švýcarsku a Děčíně do roku 1918 se snahou o podchycení autorů z obou stran hranice. Vedle komentovaných snímků obsahuje také přehledy nejvýznamnějších fotografů, z nichž H. Krone z Drážďan zde fotografoval od roku 1853 téměř 50 let.

Grafická úprava Oleg Man Grafická úprava Oleg Man

Knihy podle roku vydání