31.12.2020 - Bilance roku 2020

Byl to zvláštní  rok, zní obecný hlas. Nastaly události, které téměř nikdo nepředkládal a na které svět nebyl příliš připraven. K podstatným změnám došlo i v mém osobním životě. S odstupem mám pocit, jako by se v roce 2020 neustále něco odkládalo, přesouvalo, což mne jako člověka systému a řádu dost iritovalo. Ano, rok to byl podivný, složitý po stránce pracovní a tím i finanční, ale jeho měsíce červenec, srpen a září  svou bohatostí aktivit vyrovnaly trudnější časy předchozí i následující. Byl to těžký rok, ale také krásný. Vždy přece záleží na úhlu pohledu. Velkou životní oporou se mi stala Lucia.

Výstavy

V roce 2020 jsem podle plánu připravil dvě zcela nové autorské výstavy (Lidé v lese na zámku Ohrada a Herečky a herci epochy monarchie v Berouně) a jednu starší z roku 2019  poněkud obměnil (Lázně za císaře pána v Mariánských Lázních).  Zásadní prezentační událostí byla výstava Moravského zemského muzea v pavilonu Anthropos Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra, zasvěcená fotosbírce mimořádné osobnosti Jindřicha Vávry.  Výstava podobně jako dvě doprovodné publikace byla dílem kolektivu, já jsem měl tu čest ze sbírek Etnografického ústavu MZM vybrat a digitálně připravit soubory fotografií z pěti kontinentů včetně jednotlivých popisek. Termíny prezentací všech nových výstav ovlivnila pandemie, pouze výstava s fotografiemi lázní se konala v naplánovaném časovém rozsahu. Jen její vernisáž proběhla poněkud neobvykle, stejně jako přednáška k výstavě. 

Publikace

Plánované vydání knihy Krkonoše za císaře pána nakladatelství Slovart se přesunulo na rok 2021. Také až počátkem následujícího roku vyjde dlouho připravovaná publikace Česká fotografie v datech 1839 - 2019 nakladatelství Grada, kde část po roce 1918 psal Vladimír Birgus. V souvislosti s výstavou o Jindřichu Vávrovi byly péčí  nakladatelství KANT vydány dvě publikace autorského kolektivu: celobarevná s 234 fotografiemi, mající stejný název jako výstava, a útlejší odborná s titulem Jindřich Vávra. Sběratel a mecenáš. Ta obsahuje studie 12 autorů z řady oborů. Fotografiím ve sborníku se věnuje jednak studie Pavla Scheuflera Jindřich Vávra jako sběratel fotografií, jednak studie Lucie Horuckové Chemicko-technologický výzkum fotografií ze sbírky Jindřicha Vávry

Vědecko-výzkumná činnost 

Nejvíce času zabrala v prvním pololetí badatelská aktivita spojená s přípravou knihy a výstavy k připomenutí památky Jindřicha Vávry v Moravském zemském muzeu. Celospolečenské karanténa paradoxně pomohla důkladnější práci na projektu a také pocitu smysluplně překonat první vlnu epidemie. Stále pokračovaly práce na knize Česká fotografie v datech 1839 - 2019, i když výběr podstatných dat časového úseku 1839 - 1918 byl v zásadě dokončen, prováděly se konzultace, korekce a výběr fotografií. Stal jsem se členem kolektivu mapujícího amatérské fotografické hnutí u nás, jehož výsledkem bude publikace  Národního technického muzea. Ve spolupráce s Národním muzeem se podílím na hledání a zkoumání fotografických dokladů z počátku historie záznamů zvuku u nás. Byla zahájena spolupráce s Institutem regionální paměti na Broumovsku. 

Uskutečnila se badatelská cesta na zámek Maleč, z jehož fondu pochází jisté pozoruhodné dílo, jemuž chceme s Lucií věnovat v roce 2021 odbornou studii. Součástí odborných aktivit bylo také přátelské posuzování rukopisů cenných knih Petra Jozy Josef Lorenz. Cestář a fotograf  a Martina Kleibla Počiatky fotografie na Slovensku. V rovině mnoha konzultací bylo také připravované dílo Jiřího Koliše Staré pověsti fotografické. Škoda, že vzhledem k opatřením  se nemohla uskutečnit připravená přednáška Karel Čapek fotograf, která měla být součástí semináře v Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Působím v poradních orgánech pro sbírkovou činnost Národního technického muzea a Uměleckoprůmyslového muzea. 

Pedagog

V rámci Večerní fotoškoly Centra FotoŠkoda, kde jsem jediným lektorem, byla i v roce 2020  k dispozici elektronická verze  učebního textu Obrazový slovník fotografické tvorby a jako učební skripta dostávaly účastnice a účastníci začátečnických kurzů Večerní fotoškoly publikaci Fotoportrét, kterou jsem připravil v nakladatelství Grada v roce 2018. Osobní kurz Fotohistorie inspirací, jehož zahájení bylo na podzim dvakrát odloženo,  se v realizaci přesunul do doby doznívání pandemie.  Vzhledem k pandemii se také neuskutečnil žádný víkendový workshop, uskutečnil se pouze večerní fotografický workshop (10. ledna). Odložily se také přednášky na grafické škole v Hellichově ulici a čestná účast při křtu knihy Martina Kleibla Počiatky fotografie na Slovensku v Bratislavě při zahájení Mesiaca fotografie.  

Fotograf 

Počet fotografií vytvořených iPhonem se téměř vyrovnal počtu focení bezzrcadlovkou, což jako lektorovi fotografických kurzů se mi nezdá být úplně v pořádku… Ale nezáleží na technice, záleží na vidění, což o to důrazněji hlásám :). Fotografoval jsem dvě svatby. Pokračovaly práce na několika osobních cyklech, které se vyjeví postupně po jejich dokončení :). Vzhledem k vědecko-výzkumným úkolům  se mi bohužel na vlastní projekty z mnou vytvořených snímků a na pokusy s instantní fotografií a na formát 18 x 24 cm nedostává čas…

Prezentace Sbírky Scheufler 

Kromě uvedených tří autorských výstav doplnil větší soubor snímků ze Sbírky Scheufler výstavní projekt Praha dekadentní a multimediální projekt Hipomonumenty z katedry chovu hospodářských zvířat, úseku chovu koní,  České zemědělské univerzity. Další soubory snímků  ze Sbírky Scheufler byly připraveny do knih, které vyjdou v roce 2021, zejména se jedná o knihu o fotografu Mulačovi a již uvedenou Českou fotografie v datech 1839 - 2019.  Znovu vyšel reprezentativní firemní kalendář firmy ICZ, tentokráte s názvem  Hraniční české hory na historických fotografiích. Jednotlivé fotografie  ze Sbírky Scheufler se pak naleznou v několika odborných publikacích vydaných v roce 2020 a v popularizační Česko ve starých fotografiích (REBO International CZ).

Prezentace v médiích

Hovořil jsem v České televizi o fotografii v pořadu Vzhůru do lázní!  a mezi průkopníky videoartu v dokumentu  Viva Video - Video Viva. V Českém rozhlasu plus pak v cyklu Hovory, připraveném Vlastimilem Ježkem. Byl publikován (na webu) také rozhovor redaktora  Ivana Černého. Místní mariánskolázeňská televize natáčela zahájení výstavy Lázně za císaře pána. Na webových stránkách Moravského zemského muzea provázím výstavou Čas rytířů dalekých moří, aby aspoň touto formou se výstava mohla prezentovat lidem. Sloužím fotografii, mohl bych napsat úplně na závěr…

Kostel Narození Panny Marie u nás v Mnichovicích Kostel Narození Panny Marie u nás v Mnichovicích - Foto Pavel Scheufler