10.01.2017 - Historie stereofotografie v Opavě

V Klubu Art v Opavě Pavel Scheufler 10. ledna 2017 hovořil o dějinách stereofotografie. Akce se konala u příležitosti výstavy shrnující fenomén stereofotografie v Opavě. 

V průběhu výstavy vyšel v nákladu 400 ks katalog s anaglyfy a anaglyfickýmibrýlemi s texty Luďka Wünsche Staré fotografické ateliéry ve Slezsku a Stereofotografie, jejich vznik a vývoj v Království českém od Pavla Scheuflera (s. 18 - 30).

Plakát přednášky. Plakát přednášky.