13.06.2016 - Zločin a fotografie 1839-1939

V Centru FotoŠkoda se uskuteční v pondělí 13. června přednáška a beseda na téma Zločin a fotografie let 1839 - 1939. Pavel Scheufler promluví na téma fotografie a její význam pro kriminalistiku v prvních sto letech existence fotografie.

Již v prvních sto letech existence média nalézáme ve spojení fotografie a trestná činnost velmi pestré přístupy, i když byly silně determinovány stavem tehdejší fotografické techniky. Fotografie sloužila potřebám policie pro vytváření alb zločinců, fotografovala se místa činu, vědecké fotografie se využívalo ke zpracování důkazů.

Fotografický záznam zločinu mohl již tehdy být  nástrojem ovlivňování veřejného mínění, fotografická aktivita stála i za zabitím fotografa. Snímky mohly být důvodem k obžalobě jejich autora či šiřitele z důvodů takzvaně mravních. 

Z. Reach, zelený anton před městskou věznicí v Praze, kolem 1905 Z. Reach, zelený anton před městskou věznicí v Praze, kolem 1905

Vyberte rok