07.11.2014 - Výstava Jak se lidé bavili

V Galerii 4 v Chebu byla o 18. hodině zahájena výstava historických fotografií ze Sbírky Scheufler s názvem Jak se lidé bavili. Fotografie z let 1860 - 1914. Kurátorem výstavy je Pavel Scheufler.

Výstava představuje různé  formy prožívání volného času zachycené fotografy v prvních osmi desetiletích  vývoje fotografie. Zároveň sleduje, jak s pokrokem fotografické techniky rostly možnosti  zachytit momentální nearanžovanou situaci. V pěti volných oddílech Zábavy u fotografa, Zábavy s přáteli, Zábavy v rodině, Podívaná jako zábava a  Sport a rekreace zároveň naznačuje různé možnosti dobové prezentace fotografií.

S výstavou pronikneme do doby, v níž sama návštěva fotografa byla určitým druhem zábavy, uvolněním ze všedního rytmu dne. Tehdejší smysl pro humor a některé formy zábavy nemusí být v současnosti vždy srozumitelné, protože doba,  její starosti a technické vymoženosti byly jiné. Proměnilo se i životní tempo. Vedle úsměvů, které snad některé fotografie vyvolají, mohou jiné vést k malému zamyšlení, co jsme jako potomci fotografovaných získali a co možná ztratili. 

Pozvánka výstavy Pozvánka výstavy