01.01.2014 - P. F. 2014

Světelné srdce na úvod roku a coby přání. Jako variantu připojujeme historický žertovný snímek fotografa Rudolfa Brunera-Dvořáka v jámě, který se může chápat třeba jako symbolika postavení profesionálního fotografa současnosti. Nebo jako ohlédnutí, které má inspirovat :).

P. F. 2014 P. F. 2014