08.03.2011 - Výstava 3 D 19. století

Přednáškou na matematicko-fyzikální fakultě  o fenoménu stereofotografií v 19. století zahájil Pavel Scheufler svou výstavu v Malé galerii vědeckého obrazu UK MFF. Výstava ve 2. patře  budovy děkanátu potrvá  do 2. května 2011.

Pozvánka k výstavě. Pozvánka k výstavě.