04.11.2011 - Historické fototechniky a současnost

V rámci sympozia s názvem Světlo a stín současné fotografie, pořádaném Komorou fotografických živností v Národním muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, měl Pavel Scheufler přednášku Historické fotografické techniky a současnost. V přehledu  prvních osmdesáti let fotografie ukázal  historické techniky a jak a kde je v současné době vytvářet, včetně několika svých prací.

Pavel Scheufler hovoří o fotografické technice slaných papírů. Pavel Scheufler hovoří o fotografické technice slaných papírů.