10.11.2011 - Fotografické pře v Království českém

V cyklu přednášek rozvíjejících otázky právní a etické historie fotografie  v rámci výstavy Kontroverze v pražském Rudolfinu se uskutečnila jako vůbec poslední přednáška s názvem Fotografické pře v Království českém. Pavel Scheufler v ní na ukázkách dobově kontroverzních snímků demonstroval zároveň vývoj emancipace fotografie.