14.01.2011 - Antonin Kratochvil hostem Hovorů s fotografy

V prezentační místnosti Centra FotoŠkoda se uskutečnila další z besed pro absolventy tamních fotografických kurzů. Prvním hostem v novém roce byl Michal Růžička z Mladé fronty Dnes, jehož autorský medailon vedle úžasných fotografií vedl i k diskusi nad otázkami vztahu Fotoreportér a deník.  Druhým hostem Hovorů v roce 2011 byl  Antonin Kratochvil, jehož účastníci večera přivítali mohuitným potleskem.