11.11.2006 - Měsíc fotografie ve Vídni

Také Vídeň se zařadila k evropským velkoměstům, které mají svůj Měsíc fotografie, organizačně zaštítěný hlavičkou Evropský měsíc fotografie. Stalo se tak již podruhé. Vedle  historie byla pozornost upřena především na současnou fotografii a současné trendy.
Největší lahůdkou byla pro mne výstava o průkopnících daguerrotypie v Rakousku, kde se skvěly i daguerrotypie vytvořené v českých zemích, a dále výstava Američané, kde jsem užasle stál před originály Arbusové, Avedona, Franka a dalších proslulých. Velmi zajímavá byla výstava Another World? Photography from China. Potěšila existence  retrospektivy Vladimíra Birguse a také Fotogramy od roku 1920 do dneška. Je skvělé přijet a objíždět výstavy, je smutné mít jen vymezený čas...

Vyberte rok

Události roku

2006