Kromě  dějin fotografování  Pavel Scheufler publikoval pod pseudonymy Pavel Pay a Pavel Benedikt také  texty z historie jídla, pití a sexu.

Zásobování v Praze v letech 1. světové války

Publikováno roku 1977

Otištěno ve sborníku Etnografie dělnictva 9, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1977, s. 143 - 197.

 

PDF obsahuje pouze úvod práce.

Z dějin fotografie