Kromě  dějin fotografování  Pavel Scheufler publikoval pod pseudonymy Pavel Pay a Pavel Benedikt také  texty z historie jídla, pití a sexu.

Pilsner Urquell 1842-1982

Čtení o pivu k výročí světové značky

Dějiny jídla a dějiny nápojů mě velmi zajímaly, přičemž na čelném místě stály dějiny piva. Navázal jsem tehdy spolupráci s Koospolem, pro který jsem psal různé historicky zaměřené přehledy vztahující se k naším vývozním produktům. Spolupracoval jsem i s tehdejší Společností pro racionální výživu. Jako autora mně tehdy oslovil sám Plzeňský Prazdroj. Jednalo se o mou první knihu...

Pilsner Urquell 1842-1982. Čtení o pivu k výročí světové značky. Editor Rapid Praha. Plzeň 1982.120 stran. Česky, ruský, anglický a německý text.

PDF obsahuje podstatnou část 1. kapitoly (z celkem osmi).