Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Mrskoš, F. :

 Sbírka fotografických předpisů, díl I. Negativní proces.

 Fotografický obzor, Praha 1918

Knihy vydané v roce

1918