Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Srp, J.:

ABC fotografa amatéra.

B. Kočí, Praha, 1917  (1. vydání)

( II. vyd. 1923, III. vyd. 1929, IV. vyd. 1933)