Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Žofka, J. :

Sportovní fotografie.

B. Kočí, Praha, díl I. I. vyd. 1916, II. vyd. 1923; díl II. I. vyd. 1917, II. vyd. 1923

Knihy vydané v roce

1916