Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Šmirous, K. :

Fotografie v přirozených barvách na deskách autochromových a deskách Agfa.

B. Kočí, Praha 1916 (1. vydání)

(2. vydání B. Kočí, Praha 1922 )

Knihy vydané v roce

1916