Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Petrák, J.:

Základy umělecké fotografie.

B. Kočí, I. vyd. Praha 1916.

(II. vyd. 1920, III. vyd. 1923, IV. vyd.? )

Knihy vydané v roce

1916